Kosten

De Bruyn Arbeid & Recht hanteert duidelijke en transparante tarieven. Bij aanvang van de zaak wordt besproken of het uurtarief wordt gehanteerd of dat een alternatieve prijsafspraak wordt gemaakt in zaken die zich daarvoor lenen, zoals een vast tarief (fixed fee), no cure no pay of anderszins. 

Uurtarieven per 1 januari 2023

  • Bedrijven: € 200,00 excl. 21% BTW per uur
  • Particulieren: € 185,00 excl. 21% BTW per uur
    (bij dekking door een verzekeringsmaatschappij: € 200,00 excl. 21% BTW per uur)

In tegenstelling tot bij veel andere kantoren bent u bij De Bruyn Arbeid & Recht geen opslag wegens kantoorkosten verschuldigd en wordt er geen hoger tarief in rekening gebracht bij spoed. Bij inname van de zaak wordt steeds zoveel mogelijk een schatting van het te verwachten aantal te besteden uren gegeven en er wordt maandelijks achteraf gedeclareerd, zodat u niet achteraf voor nare verrassingen komt te staan. Uitzonderingen daargelaten betaalt u geen voorschot.

Alternatieve prijsafspraak 

Een alternatieve prijsafspraak zoals een fixed fee (vast tarief), capped fee (maximum op het tarief), succes fee (wisselend tarief naar gelang de uitkomst van de zaak) of no cure no pay behoort tot de mogelijkheden, indien de aard van de zaak zich hiervoor leent.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering kan De Bruyn Arbeid & Recht u op kosten van uw verzekeraar bijstaan, indien en zodra er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Uw verzekeraar is dan verplicht hieraan mee te werken.

Gefinancierde rechtsbijstand

De Bruyn Arbeid & Recht verricht geen werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand (zgn. toevoegingen), maar hanteert in plaats daarvan voor on- en minvermogenden een individueel overeen te komen lager tarief.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!