Nieuws

Ontslag wegens corona(-crisis)

Inleiding De corona-crisis heeft er in eerste instantie toe geleid dat veel flexkrachten hun baan verloren. Bepaalde tijd contracten werden niet verlengd en uitzendkrachten verloren

Lees meer