Profiel

Jan de Bruyn biedt – sinds 1 januari 2023 onder de naam De Bruyn Arbeid & Recht (voorheen Advocatenkantoor De Bruyn) – een complete dienstverlening aan ondernemers en particulieren op het terrein van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (WIA/WW/ZW). Zo staat hij hen bij in procedures bij Kantonrechter en UWV in arbeidszaken en bij UWV en de Rechtbank tot en met de Centrale Raad van Beroep in sociaal zekerheidszaken en adviseert hij daarnaast ten aanzien van onder meer (arbeids)contracten, onderhandelt hij in ontslagzaken en begeleidt hij re-integratietrajecten vanaf de eerste ziektedag tot en met de WIA-beslissing en indien nodig tot en met de WIA-bezwaarprocedure of WIA-beroepsprocedure. 

Begonnen als advocaat in een algemene praktijk in 1994 heeft hij zich vanaf 2000 als specialist toegelegd op het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en daarnaast het algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht).

Per 1 januari 2023 heeft hij ervoor gekozen om niet langer als advocaat werkzaam te zijn, maar zijn werkzaamheden als jurist voort te zetten, waardoor hij beter maatwerk kan leveren en bijv. ook no cure no pay rechtsbijstand mogelijk is (dat advocaten niet is toegestaan). 

Snelheid, eenvoud en persoonlijk contact staan hierbij voorop. Met andere woorden; korte lijnen, geen moeilijke taal als het ook eenvoudig kan en geen stapel papier, indien een e-mail volstaat.

Jan de Bruyn is aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht en volgt jaarlijks nascholing in de vorm van permanente opleiding (PO). De kwaliteit van dienstverlening en kennis van de laatste stand van zaken is hiermee gewaarborgd.

jan-de-bruyn-5

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!