Second opinion

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of twijfels heeft over de behandeling van een lopende procedure door uw advocaat of andere rechtsbijstandsverlener. In die gevallen kan De Bruyn Arbeid & Recht een second opinion verzorgen. U ontvangt dan een deugdelijk en onderbouwd schriftelijk advies, waarna u een weloverwogen keuze kunt maken voor het vervolg van uw procedure.

Vrije keus van rechtshulpverlener

Wordt uw zaak behartigd door een rechtsbijstandsverzekeraar in het kader van uw rechtsbijstandsverzekering en bent u het niet eens met de aanpak van de jurist die u is toegewezen of geeft deze aan dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, dan is het goed te weten dat u op basis van uw polis op kosten van de verzekeraar een second opinion kunt aanvragen aan een rechtshulpverlener van uw keus. Iedere rechtsbijstandspolis bevat hiervoor een regeling, de zogenaamde geschillenregeling. Het oordeel van de rechtsbijstandsverlener in het kader van de second opinion is daarbij bindend voor de verzekeraar; geeft de second opinion aan dat er wel degelijke een redelijke kans van slagen is, dan is de verzekeraar dus verplicht om de zaak op te pakken.

Dit gaat echter nog verder; u heeft (op grond van Europees recht) het recht om zelf uw rechtsbijstandsverlener te kiezen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar op het moment dat er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure of zo’n procedure moet worden opgestart. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een procedure bij Kantonrechter maar ook om een procedure bij het UWV inzake een voorgenomen ontslag of in het kader van WIA, Ziektewet of WW. Die vrije keus van de rechtshulpverlener is ook echt een vrije keus. Dat betekent dat u niet gebonden bent aan vaste samenwerkingspartners van uw verzekeraar, maar een advocaat of jurist bij u in de buurt mag kiezen op kosten van uw verzekeraar.

Kosten second opinion

Voor de second opinion wordt op basis van de omvang van het dossier een vast tarief in rekening gebracht dat van tevoren met u wordt afgesproken, zodat u nooit voor verrassingen achteraf komt te staan. 

Ook indien u kiest voor De Bruyn Arbeid & Recht om u bij te staan in een procedure op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt een vast bedrag afgesproken dat valt binnen de limiet van uw polis, zodat u zelf geen kosten hoeft te maken voor uw zaak.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!