Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO of beëindigingsovereenkomst genoemd, wordt veel gebruikt om na overleg het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Indien juridisch juist vormgegeven wordt door deze overeenkomst het recht op WW veiliggesteld. In de vaststellingsovereenkomst wordt vrijwel steeds een zogenaamd finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben, nadat de afspraken in de VSO zelf zijn uitgevoerd. Het is daarom zaak dat wordt getoetst of álle rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst gedurende de looptijd van het dienstverband correct zijn nagekomen alvorens de vaststellingsovereenkomst te sluiten en ervoor zorg te dragen dat álle afspraken rondom de beëindiging in die vaststellingsovereenkomst zijn weergegeven.

Uitkeringsrechten

Daarnaast moeten bij het aangaan van de VSO de toekomstige uitkeringsrechten van de werknemer (WW/ZW en WIA) goed in kaart worden gebracht om ongewenste gevolgen voor die uitkering te voorkomen. Juist om deze redenen is het cruciaal dat de VSO door een specialist op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht wordt opgesteld en getoetst. 

Kosten vaststellingsovereenkomst

De kosten van rechtsbijstand aan de zijde van de werknemer zullen hierbij in de onderhandelingen worden meegenomen en veelal zal de werkgever bereid zijn die kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

jan-de-bruyn-1

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!